Kaugkütte eelised

 MUGAVUS

Kütmist reguleerib hoonesse paigaldatud soojussõlm. Soojus jõuab majja kaugkütte ettevõttelt ning tarbija ei pea, nagu mitmete muude kütteviiside puhul, muretsema küttega seonduva pärast (näiteks kütuse ostmine).

 VARUSTUSKINDLUS

Kaugküte tagab erinevate katlamajade kasutamise ja mitmefunktsionaalse soojusvõrguga stabiilse varustuskindluse.

 MAJANDUSLIKULT   EFEKTIIVNE

Kaugkütte ettevõtetel on erinevate tootmisvõimalustega katlamajad, mis kasutavad soojuse tootmiseks mitut liiki kütuseid. See võimaldab hoida müüdava soojuse hinda paindliku ja stabiilsemana kui kasutataks vaid ühte liiki kütust.

 KESKKONNASÕBRALIK

Kasutame soojuse tootmiseks üha enam keskkonnasõbralikku ning efektiivset tehnoloogiat. See tähendab, et kahjulik mõju keskkonnale väheneb ja lisaks võimaldab tehniline areng kütusest üha enam soojust kätte saada. Kaugküte hoiab linnaõhku puhtamana, sest keskkonnanõudeid jälgivad kõrged katlamajade korstnad hajutavad heitmeid paremini.