Meie investeerime

Utilitas Tallinn 2015. aasta investeeringute maht oli 20,2 miljonit eurot. Selle hulgas oli soojusvõrkude rekonstrueerimine, uute klientide ühendamine, kauglugemissüsteemi juurutamine ning katlamajade renoveerimine ja tootmisseadmete uuendamine.

Jätkame soojusvõrgu rekonstrueerimist.  Suurem osa töödest tehti suvekuudel ja vahetati kokku 12,5 km torustikke. Utilitas Tallinn investeeris selleks 16,6 miljonit eurot. Lasnamäe 11,1 km pikkuse peamagistraali töökindluse suurendamine oli fookuses ka üle-eelmisel aastal, kuna selle kaudu edastatakse üle 60 protsendi Tallinnas müüdavast soojusest. Kui 2014. aastal rekonstrueeriti peamagistraalist 7,5 km, siis 2015. aastal viidi lõpule tööd 3,6 km lõigul. Muid magistraal- ja harutorustikke rekonstrueeriti 2015. aasta suvel 9 km ulatuses.

Käivitasime projekti, mille käigus ühendame klientide 4000 soojusarvestit kauglugemise süsteemi. Projekti jaoks vajalik investeering on 700 000 eurot ning planeeritud valmimise tähtaeg on 2016. aasta lõpp. Kaugloetava arvesti eelisteks on, et kliendil kaob vajadus igakuiselt arvesti näitu teatada. Samuti vähendab uus süsteem käsitsitööd ja sellest tulenevaid inimlikke eksimusi andmete teatamisel ning käitlemisel. Pidev reaalajas ülevaade aitab Utilitas Tallinn AS-il kiiremini tuvastada rikkeid, kadusid ja lekkeid ning juhtida täpsemalt kogu soojusvõrgu tööd. Kliendil tekib võimalus täpsema soojustarbimise info põhjal optimeerida hoone soojuskasutust.

Uute klientide ühendamiseks investeeris Utilitas Tallinn 3,3 miljonit eurot. Selle hulka kuulus soojustorustiku ehitus Kalaranna tänaval ligi 2 km ulatuses. AS-i Utilitas Tallinn soojusvõrguga ühinesid hooned Kai ja Poordi tänaval Admiraliteedi basseini ääres. Ühinenud on ka teised uued kliendid: Maxima kauplus Lasnamäel, Mustamäe kaubanduskeskus ja Hiltoni hotell ja kasiino. 2015. aasta jooksul liitus kaugküttega 60 hoonet soojusvõimsusega 25 MW.